Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2022 13:54, số lượt xem: 153

Hạ mãn thu tàn khắc khoải trông
Thầm thương quạnh quẽ lặng cô phòng
Ê chề lãng tử khờ tim trống
Hờ hững thuyền quyên vuột chỉ hồng
Ngõ phúc điêu tàn duyên rã mộng
Cung tình nứt rạn ái lìa mong
Tào khang chẳng vẹn niềm mơ rỗng
Câu chữ buồn hiu vỡ vụn lòng

Câu chữ buồn hiu vỡ vụn lòng
Đâu còn hương lửa thuở hằng mong
Nàng xuân ỏng ẹo màn trơ chỏng
Ả ái chua ngoa gối nhạt hồng
Biển ái dõi tìm đâu thấy mộng
Đường mơ cứ hẹn chả lai phòng
Phượng loan mù thẳm sầu vô vọng
Hạ mãn thu tàn khắc khoải trông