Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2021 22:19, số lượt xem: 148

Trải nắng lời ve cùng hợp trỗi
Mùa xa sách vở mùi hương dội
Thơm lừng lớp học khẽ nồng môi
Đỏ rực sân trường râm diễm lối
Phượng cảm tình nhân dõi mắt hồi
Bàng vương kỷ niệm hờn mi dỗi
Dòng lưu bút cũ dệt đâm chồi
Hỏi chuyện cô thầy se sắt nỗi

Hỏi chuyện cô thầy se sắt nỗi
Hè sang ỉu xịu trong niềm dỗi
Hành lang ước mãi rậm vươn chồi
Bảng phấn mong hoài siêng giữ cội
Bạn cũ tim xoè áp tỷ môi
Lòng xưa mực cảm viền muôn lối
Bàn thương ghế trĩu vọng bao hồi
Trải nắng lời ve cùng hợp trỗi