Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2021 18:43, số lượt xem: 153

Tim cuồng nhảy loạn giữa màn đêm
Dạ hoảng khờ ngây gió bão kềm
Rã cội tâm lòng chua cảm nếm
Sưng vùng cổ họng rát sầu chêm
Rồi chưng oải giấc bơ phờ nệm
Đến nỗi mờ hương ảm đạm thềm
Quãng nhớ xuyên quàng đau khổ đệm
Trăng vàng bữa nọ chẳng còn êm

Trăng vàng bữa nọ chẳng còn êm
Quạnh quẽ mình ta xỉn trước thềm
Rã khúc ân tình loang lổ đệm
Teo vùng kỷ niệm thẫn thờ chêm
Dần nghe lạnh não tê bầm nếm
Đã thấy mù sương bợn ảo kềm
Gác cũ bây chừ trơ cả nệm
Tim cuồng nhảy loạn giữa màn đêm