Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2021 19:19, số lượt xem: 147

Nguyện rải ươm đời những cánh thơ
Lòng ơi mãn kiếp dậy hương chờ
Chuyền ly lũ khách ngời phiên mộng
Ủ giấc nhân tình diệu cõi mơ
Đượm rẻo tim hồng thương nhớ ngãi
Bùi câu nguyệt sũng ước mong bờ
Vàng xưa diễm mượt nồng ân tứ
Quãng lộng tiên trần thoả níu tơ

Quãng lộng tiên trần thoả níu tơ
Tình yêu réo gọi thẳm xa bờ
Trang đài thoảng gió vời cung mộng
Lãng tử du hồn ghé vịnh mơ
Diệu bổng tim huyền man mác trỗi
Giòn xinh dạ sũng ngát ngan chờ
Thân tằm vốn dĩ vào mê nghiệp
Nguyện rải ươm đời những cánh thơ