Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2021 10:20, số lượt xem: 136

Hồng má lịm hương đẫm ngọc ngà
Vịnh bừng loang nắng tựa đèn pha
Bông chờ chực bướm mơ tình diễm
Gió hẹn hò mây lướt nguyệt tà
Nồng mặn giữa tim lờ lững khoái
Ảo huyền trong sắc ngạt ngào xa
Trông hoài mãi đẹp duyên bền vững
Rồng phụng đắm say đãi rượu trà

Trà rượu đãi say đắm phụng rồng
Vững bền duyên đẹp mãi hoài trông
Xa ngào ngạt sắc trong huyền ảo
Khoái lững lờ tim giữa mặn nồng
Tà nguyệt lướt mây hò hẹn gió
Diễm tình mơ bướm chực chờ bông
Pha đèn tựa nắng bừng loang vịnh
Ngà ngọc đẫm hương lịm má hồng