Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2021 17:00, số lượt xem: 163

Này ong bướm sũng dệt nhân tình
Huyễn ảo loang hoài mãi đẹp xinh
Bay quyện quấn hồn trong đượm thắm
Toả lan tràn mộng giữa yên bình
Bày tha thướt nguyệt chờ mong tẩm
Nũng ngất ngây lòng xúc cảm sinh
Say đắm thoả nồng mơ diễm tuyệt
Ngày đêm ngóng dạ nhớ thương hình

Hình thương nhớ dạ ngóng đêm ngày
Tuyệt diễm mơ nồng thoả đắm say
Sình cảm xúc lòng ngây ngất nũng
Tẩm mong chờ nguyệt thướt tha bày
Bình yên giữa mộng tràn lan toả
Thắm đượm trong hồn quấn quyện bay
Xinh đẹp mãi hoài loang ảo huyễn
Tình nhân dệt sũng bướm ong này