Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2021 23:32, số lượt xem: 148

Tình yêu bội phản có ra gì
Cũng tại thay lòng muốn bẻ ghi
Chớ diễn lòn chui tàn phẩm hạnh
Càng tham kén chọn lỡ xuân thì
Kim bằng sảng khoái bồi thi vị
Khoảnh khắc thanh bình lượm mỗi khi
Tửu sắc trần gian đừng sập bẫy
Dù cho rất tuyệt chẳng ôm ghì

Mỹ lệ phù vân nỏ thiết ghì
Căng mềm nóng lạnh cũng tuỳ khi
Đường ngay chiếu rọi đời viên mãn
Ngõ tối vùi chôn tuổi dậy thì
Giản dị hồn nhiên hoài não bén
Công bằng chính trực nhủ lòng ghi
Nhiều tên kết bạn mà gian xảo
Hãy lụi vài đao chả tiếc gì