Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/06/2021 17:49, số lượt xem: 206

Anh yến thoả nồng diễm khúc ca
Diệu thơm ngàn sắc lộng sân nhà
Cành duyên đắm mượt tình lơi lả
Điệu vũ dâng ngời mộng thiết tha
Xanh ngát buổi luồn mơ nguyệt phả
Thắm tươi ngày hiệp ước thân cà
Thành tâm khấn nguyện tròn đôi lứa
Manh mối dệt cùng quyện ấy ta

Ta ấy quyện cùng dệt mối manh
Lứa đôi tròn nguyện khấn tâm thành
Cà thân ước hiệp ngày tươi thắm
Phả nguyệt mơ luồn buổi ngát xanh
Tha thiết mộng ngời dâng vũ điệu
Lả lơi tình mượt đắm duyên cành
Nhà sân lộng sắc ngàn thơm diệu
Ca khúc diễm nồng thoả yến anh