15.00
2 người thích
Đăng ngày 02/04/2020 11:38, số lượt xem: 189

Tổ quốc khai nền rộn rã ngân
Hùng Vương giống thể những linh thần
Kìa Âu Lạc khởi đầy ơn phước
Ấy Việt Trì bồng khảm đức chân
Nghĩa Lĩnh ngày xưa ngời diệu biếc
Phong Châu thuở trước diễm thơm ngần
Ngàn sau kế nghiệp hoài chăm giữ
Đất nước muôn đời rạng rỡ dân

Đất nước muôn đời rạng rỡ dân
Tình yêu đạo lý mãi trong ngần
Nhiều phen trỗi dậy bao tài trí
Khắp cõi vang lừng triệu nghĩa chân
Sáng sủa lưng trời ươm nắng hạ
Triền miên mọi nẻo lộng dương thần
Trăm người giống một vòng tay kết
Tổ quốc khai nền rộn rã ngân