Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2021 18:17, số lượt xem: 184

Trải cánh thơ lòng quyện giữa đêm
Vàng thương mở ngõ lộng câu mềm
La đà nỗi nhớ cài âm diệu
Giục giã môi chờ tỏ tiếng êm
Dỗi chuyện tim buồn man mác cảnh
Hờn trăng gối quạnh lẻ loi thềm
Đường mơ bội ước mù thăm thẳm
Vỡ khúc tơ hồng dạ oải thêm

Vỡ khúc tơ hồng dạ oải thêm
Hồn ngây dõi bóng mượt trăng thềm
Tình xưa lú nẻo mờ câu đượm
Chốn cũ phai màu bẩn mộng êm
Đã hết ươm thề mơ buổi rạng
Còn đâu dệt ước toả môi mềm
Từng phiên trở giấc niềm đau vọng
Trải cánh thơ lòng quyện giữa đêm