Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/06/2021 16:27, số lượt xem: 180

Ngàn thương vạn nhớ mãi gieo vần
Vũ điệu cau trầu toả kết thân
Ngọt diễm câu tình da diết bổng
Ngời xinh nẻo mộng thướt tha gần
Say chiều chuộng giấc lời ru vẳng
Cảm vấn vương hồn giọng nũng ngân
Đắm cõi tơ hồng đêm hiệp cẩn
Trầm hương ngọc nữ ướp bao lần

Vẻ ngọt tình yêu chớ lữa lần
Nghe thầm diệu ảo tiếng lòng ngân
Mong giòn giã ngợp lưng cài khít
Nũng dập dìu thương nẻo xích gần
Tố nữ thơm nồng lơi lả điệu
Thiên đường ngát diễm mặn mà thân
Nguồn mê dợm khởi vào cung cấm
Lướt cõi bồng lai thoả dệt vần