Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (149)
Đăng ngày 28/08/2018 12:59, số lượt xem: 87

Quảng Bình linh địa giữa trần gian
Văn võ sông Gianh tụ gắn hàn
Đồng Hới phố thành xinh chán vạn
Phong Nha thạch nhũ đẹp vô ngàn
Lượn lờ Nhật Lệ mơ ngời rạng
Quấn quýt hòn Chùa mộng chứa chan
Đến Luỹ Thầy xem thời chiến loạn
Thành hầu Hữu Cảnh trị bằng an

Vịnh Hòn La rộng thật bình an
Thắng cảnh đèo Ngang giữa đại ngàn
Bàu Tró sử khêu lời thắm vọng
Cồng Trời mây lượn gió hoà chan
Và đây Khu Túc ngàn năm dệt
Lại đó Bàu Khê vạn kiếp hàn
Hoàng Kế Viêm xưa từng lớn dậy
Quảng Bình linh địa giữa trần gian

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Tính danh