15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/04/2020 12:30, số lượt xem: 162

Quảng Bình hiểm địa giữa trần gian
Văn võ sông Gianh tụ gắn hàn
Đồng Hới bao đường xinh chán vạn
Phong Nha thạch nhũ đẹp vô ngàn
Êm đềm Nhật Lệ mơ ngời xán
Nhã nhặn hòn Chùa mộng diễm chan
Đến Luỹ Thầy xem thời chiến nạn
Thành hầu Hữu Cảnh trị bằng an

La Hòn vịnh lớn thật bằng an
Thắng cảnh đèo Ngang trấn đại ngàn
Bàu Tró bừng khêu lời chẳng rạn  
Cồng Trời uốn lượn gió hằng chan
Và kia Khu Túc hoài không nản
Lại đấy Bàu Khê mãi vẫn hàn
Hoàng Kế Viêm xưa từng kết bạn
Quảng Bình hiểm địa giữa trần gian