Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2022 13:53, số lượt xem: 146

Hững hờ sương gió lạnh choàng đêm
Bóng nguyệt trời khuya trải lộng thềm
Nhớ mãi hương tình khao khát nếm
Thương hoài nụ ái ngọt ngào chêm
Hờn câm lặng xám triền hư huyễn
Bạc nẻo lầm mê xót khó kềm
Chi nữa mà mong vùng kỷ niệm
Trả người ân nghĩa để lòng êm

Trả người ân nghĩa để lòng êm
Chấp nhận đau thương khó dạ kềm
Hoang hoải ơ hờ hoang hoải liếm
Lạnh lùng ơi hỡi lạnh lùng chêm
Còn đâu thuở ấy nồng chăn nệm
Đã hết mùa nao lựng gió thềm
Ảo mộng xa mù ai ác hiểm
Hững hờ sương gió lạnh choàng đêm