Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2020 22:55, số lượt xem: 288

Chiều hoang ủ giá quạnh bao đường
Khuất cả ân nguyền lạnh đẫm sương
Héo vọng tình nhân trời huyễn tưởng
Mù khơi kỷ niệm dốc vô thường
Hồng nhan buổi ấy e giờ sượng
Quá vãng hôm nào ngại nẻo vương
Giữa cảnh ta bà lâm nghiệp chướng
Đâu rồi xúc cảm lộng vầng dương

Đâu rồi xúc cảm lộng vầng dương
Hỡi nuộc tơ lòng thuở vấn vương
Bởi đã tan tành duyên trúc phượng
Mà gây vỡ vụn khúc nghê thường
Làm cơn mộng diễm đành chao hướng
Khiến quãng mơ ngời phải lậm sương
Cõi ái chi còn câu lịm hưởng
Chiều hoang ủ giá quạnh bao đường