Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2021 21:11, số lượt xem: 200

Âm thầm gọi nhớ quãng nồng ơi
Lỡ hẹn triền miên phải rối lời
Quạnh quẽ hương lòng xơ xác toả
Bơ phờ sắc ngãi mịt mù rơi
Vùi sâu thuở mật hồn thoi thóp
Khiến lạnh buồng tim buổi rã rời
Bỗng thấy tiêu điều trong nghịch cảnh
Ê chề tỉnh giấc ngẫm tình vơi

Ê chề tỉnh giấc ngẫm tình vơi
Ái cảm ngày nao vội vã rời
Khiến dở dang đời trong nhão rụng
Thêm đày đoạ trí giữa sầu rơi
Mà đau trắc trở chiều khê mộng
Bỗng khét vòng vo buổi cạn lời
Lạnh cả đêm trường ngao ngán nhẽ
Âm thầm gọi nhớ quãng nồng ơi