Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/10/2019 08:47, số lượt xem: 271

Đông tình ướp huyễn sưởi bừng ngây
Hận lắm đời đau tiếc nỗi dày
Đồng luyến lạc tim lời vọng khổ
Cõi mơ chùng ý dạ toang gầy
Bông nhoà sắc thệ nguyền hoang đó
Cội úa hương trầm ái vẳng đây
Lòng quyện thảo thơm nồng hỷ lạc
Đông tình ướp huyễn sưởi bừng ngây

Ngây bừng sưởi huyễn ướp tình đông
Lạc hỷ nồng thơm thảo quyện lòng
Đây vẳng dạ trầm hương úa cội
Đó loang nguyền thệ sắc nhoà bông
Gầy toang ý dạ chùng mơ cõi
Khổ vọng lời tim lạc luyến đồng
Dày nỗi tiếc đau đời lắm hận
Ngây bừng sưởi huyễn ướp tình đông