Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 05/01/2017 18:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 24/09/2017 19:32, số lượt xem: 222

Thành tựu công trình thơm quý hiển
Danh lừng sư phạm hoài miên viễn
Rực hương bút sách lộng tâm hiền
Rỡ sắc phượng hoàng lâng trí thiện
Nghĩa rộng giáo trình cố lực biên
Ân ngời huấn đạo ra sức hiến
Thầy giáo thảo thơm sáng mọi miền
Trỗi nghiệp huy hoàng công đức biển

Trỗi đường dưỡng dục bón từng cây
Nghiệp đẹp lời thơm ước vọng bày
Huy toả tưng bừng câu đạo nẩy
Hoàng lừng thắm thiết chữ tình vây
Công trình dẫn lối triền miên dạy
Đức độ trau đường mải miết xây
Biển biếc hương lòng ngan ngát trẩy
Thành danh rực rỡ nghĩa ân thầy

Tung hoành trục khoán – Bát đồng âm