Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/02/2021 01:43, số lượt xem: 203

Mơn dài đượm nát ruộng đồng xanh
Bướm  lượn triền hoang phả diệu lành
Khấp khởi mây hồng gieo vạt ánh
La đà nắng mượt giễu vườn chanh
Đường thôn mãi ngợp xe chuyền bánh
Gốc ổi hoài mơ chị níu cành
Cuộc sống an bình thơm phúc hạnh
Quê làng diễm lệ khác gì tranh

Lam chiều ấp ủ mái nhà tranh
Giọt nắng vờn nghiêng toả mọi cành
Gạ gẫm vòm mây dìu cánh nhạn
Quây quần giữa bến thoảng mùi chanh
Mà nghe gió thổi choàng rêm lạnh
Lại thấy mùa thương ướp ngọt lành
Bức hoạ trời cho đầy tuyệt cảnh
Mơn dài đượm ngát ruộng đồng xanh