Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2021 08:52, số lượt xem: 156

Kỷ niệm kim bằng đẫm ngát hương
Mầm yêu cõi thế ngọt thơm đường
Êm đềm trí tuệ dành câu hưởng
Rộn rã tâm tình níu rẻo thương
Dữ nghiệp lìa xa thề chẳng vướng
Thơm lòng góp toả nguyện hoài vương
Dòng thơ ý cảm lời muôn trượng
Nẻo mới bình an giữa mộng thường

Nẻo mới bình an giữa mộng thường
Câu hò cảm xúc dạt dào vương
Hoài lưu luyến dạ gieo nồng thưởng
Mãi khát khao lời vọng dẻo thương
Quãng nhạc yêu kiều loang tỷ hướng
Tình thơ rạng rỡ chiếu muôn đường
Đời luôn quỷ quyệt đừng dây vướng
Kỷ niệm kim bằng đẫm ngát hương