Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 22/10/2019 15:43, số lượt xem: 349

Khi về bến cũ một chiều mưa
Quãng mộng người ơi khoả mấy vừa
Mắt dõi xem chừng qua rẻo nọ
Môi thầm gọi khẽ lấy chồng chưa
Âm thầm dạ bỗng sầu xơ xác
Lặng lẽ hồn chao nuối thải thừa
Mới bữa hôm nào thơm thảo giọng
Sao giờ cứ tưởng chuyện ngày xưa

Sao giờ cứ tưởng chuyện ngày xưa
Bởi cuộc thề trăng bỗng quá thừa
Dạ mỏi ê chề cau có mãi
Em tìm hạnh phúc ngọt ngào chưa
Vì đâu cõi ái không choàng đủ
Đến nỗi mầm yêu chẳng buộc vừa
Nuối quãng tình thơ vàng kỷ niệm
Khi về bến cũ một chiều mưa