Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2021 20:22, số lượt xem: 195

Nào cơm hến lạ thử chưa nè
Đặc sản danh rền đã lắm nghe
Ớt sả băm vào thêm mẹo vẽ
Hành tiêu trộn lẫn khiến môi dè
Chiên xào sực nức ngon lành nhẽ
Phả quẫy thơm lừng thú vị he
Món ruột Thừa Thiên mà đãi rẻ
Cùng nhau xuống đũa bạn tui hè

Cùng nhau xuống đũa bạn tui hè
Vị giữa sông hồ thoảng quá he
Lại tưởng bình dân còn chỗ ké
Ngờ đâu tuyệt tác chẳng ai dè
Đừng ham bủa vội như giằng xé
Hãy gượm xơi hiền giống để nghe
Những buổi về chơi thành nội Huế
Nào cơm hến lạ thử chưa nè