15.00
1 người thích
Đăng ngày 31/12/2019 20:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 31/12/2019 20:29, số lượt xem: 165

Ta trở về
Nơi hoang hoải đã ra đi
Lòng cào cuộn
Nhớ ơi, ngày tiễn biệt…

Nọ là xóm Dừa, nơi bóng chiều vương rũ cánh
Xa tít mù, dải đất có người thương
Mà này em, từ bấy giữa đoạn trường
Người ở đâu?
Kể từ độ
Thuyền hoa não nề xuôi xứ khác?

Ta lặng lẽ
Ôm chầm hương quá vãng
Thật thân thương như mới tự hôm qua
Nhành hoa khô ép sách mãi không nhoà
Chiều kỷ niệm
Tình ơi, mưa lậm mắt…

Xa ngái rồi
Biệt tăm hình dáng cũ
Diệu Hiền ơi
Sao đi mãi không về?
Để hoang buồn gặm nhấm cả sơn khê…