15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/04/2020 15:45, số lượt xem: 170

Hoang chiều lững lờ trôi
Man mác sầu nương gió
Hàng cây sao vàng võ
Đường vắng, một mình thôi.

Tình vay trả lở bồi
Ắp đầy miền cây cỏ
Bẽ bàng duyên chưa ngỏ
Mầm thương héo queo chồi.

Nắng úa dậy buồn ôi
Đài hoa xơ xác vỏ
Chim hờn vang tiếng nhỏ
Đau đớn mộng không ngồi.

Tình em đã xuống ngôi
Lòng ta giờ bỏ ngỏ
Mà sao đời không tỏ
Đê xa xót vành môi.

Chiều đã tắt nắng rồi
Mắt mưa về khắp ngõ
Hết rồi khúc tình bỏ
Hồn tan tác ven đồi.