Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/06/2021 00:32, số lượt xem: 183

Mày sao ác vậy hỡi kim tiền
Quấy quả tim lòng vỡ lệch xiên
Diễu phố ngang tàng lôi khẳm trự
Tìm em nóng bỏng cậy vuông miền
Duyên đời phản bội vùi tan tác
Xã hội tranh giành khuấy đảo điên
Đã nhảy vào nơi đầy cát bụi
Trần gian sấp ngửa luỵ ưu phiền

Trần gian sấp ngửa luỵ ưu phiền
Hũ gạo rương quần quả muốn điên
Đỏ bạc vừa vô liền rỗng túi
Còm lương mới lĩnh vội thưa miền
Tơi bời gió bão dồn thêm khổ
Nhễ nhại mưa đời húc lả xiên
Một mảnh bàn tay rồng rắn vẽ
Mày sao ác vậy hỡi kim tiền