Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/05/2019 10:39, số lượt xem: 323

Mãi miết si tình cứ đuổi theo
Ngờ đâu dốc đứng quá hơn đèo
Đêm ngày vọng tưởng tình anh réo
Sáng tối mơ màng ngại mộng queo
Kiếm dịp gần nhau nàng bảo xéo
Tìm câu ráp mộng dạ như bèo
Thương thương hỏi tuổi khai là mẹo
Tam hạp ngon lành tớ tuổi heo

Tam hạp ngon lành tớ tuổi heo
Cầm tinh cái loại đá ao bèo
Cam đoan mát ngọt không hề méo
Bảo đảm ngon lành chẳng thề queo
Ấy mãi du hành qua vạn nẻo
Và luôn thưởng ngoạn khắp bao đèo
Từ vốn vốn dĩ tim chiếu khéo
Mãi miết si tình cứ đuổi theo