Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2022 22:18, số lượt xem: 162

Vũ lực từ Nga thảm đất trời
Bom gầm hoả tiễn sáng chiều rơi
Làm dân tử nạn trong ầm ĩ
Để phận trầm luân những rối bời
Máu lửa bên thềm man rợ diễn
Thây người giữa phố sặc mùi phơi
Trần gian khánh kiệt càng căm phẩn
Hỏi tội thằng điên quá mãn đời

Nhiều bom lắm đạn dễ tiêu đời
Lẽ phải lu mờ tội ác phơi
Mãi ngập đầu vô nùi khủng khiếp
Càng hoang tưởng quậy giữa tơi bời
Thâm tình nối nghĩa sa trường rụi
Đạo lý ngưng làn hoả tiễn rơi
Ước kẻ điên khùng thôi nhiễu sự
Bình yên mãn kiếp tận chân trời