Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/05/2019 22:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 06/05/2019 10:33, số lượt xem: 286

Vào chơi Tốt cũng muốn trên kèo
Nhọc trí đau đầu Pháo vẫn leo
Nhảy Mã trì gan lòn mấy nẻo
Hoành Xe quyết chí vượt bao đèo
Bồ lên án ngữ ngừa tên véo
Sỹ ghểnh an toàn chặn súng veo
Cờ xí la hò Quân áp mẹo
Nhìn vô cặp Tướng đá mông bèo

Xáp trận điều Binh giở võ mèo
Tốt đầu dí thẳng nượp nườm theo
Giành tiên phóng Mã dàn bao mẹo
Cướp lộ hoành Xe vượt dốc đèo
Gác Sỹ cho bền ngăn giặc léo
Lên Bồ để kín chặn thù leo
Liền ngay Pháo thù rung nòng kéo
Cặp Tướng ghì nhau tựa cá kèo