Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/01/2022 23:08, số lượt xem: 92

Gió nhè nhẹ chan
Chiều nghiêng nắng đổ
Nhấp nhem mờ tỏ
Một cõi mơ ngà.

Quá vãng mờ xa
Từ ngày sấm động
Mùa thương úa rỗng
Theo cánh thời gian.

Ơi hỡi, mơ màng
Ngù ngơ tít tắp
Chòng chành cao thấp
Nỗi nhớ trầm mê.

Thực tại ê chề
Nhìn quanh loang lỗ
Chiều nao hoang ngộ
Nên khiến phiêu tàn…