15.00
1 người thích
Đăng ngày 31/12/2019 16:21, số lượt xem: 189

Nàng quấn quyện mơ ngào ngọt thoả
Lãng du đời mượt tim lòng xoã
Vang rền ước hẹn nẻo gần xa
Rạng diễm mong chờ duyên khác lạ
Chan chứa đẫm tình sắc lại qua
Sáng ngời rê mộng hương vờn thả
Ngàn trăng ánh diệu ngát thơm mà
Đan dệt giấc nồng lưu luyến má

Má luyến lưu nồng giấc dệt đan
Mà thơm ngát diệu ánh trăng ngàn
Thả vờn hương mộng rê ngời sáng
Qua lại dốc tình đẫm chứa chan
Lạ khác duyên chờ mong diễm rạng
Xa gần nẻo hẹn ước rền vang
Xoã lòng tim mượt đời du lãng
Thoả ngọt ngào mơ quyện quấn nàng