15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/05/2020 22:21, số lượt xem: 234

Nhớ người, thao thức triền miên
Canh khuya, bấc lụi, dậy điên đảo lòng
Gió lay tơi tả nụ hồng
Tưởng như bão rớt cuốn lồng lộng xa.

Vào khuya vò võ mình ta
Nhớ khi say khướt giữa đà đượm yêu
Bây giờ ái đã liêu xiêu
Kẻ nam người bắc tình xiêu vẹo rồi.

Mây à, cho gởi mấy lời
Về phương thẳm ấy gọi mời mọc xưa
Ấp ôm kỷ niệm có thừa
Mà nghe đắng đót bởi lưa thưa buồn.

Thảng nghe tiếng thác sầu tuôn
Bao con chim mộng đã tuồn tuột bay
Nồng yêu nguội ngắt canh chầy
Liêu trai thuở đó đã trầy trật cung…