Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/10/2020 17:11, số lượt xem: 121

Hoa dỗi nhuỵ hờn nghẹn sắc xuân
Vọng đau lời luyến cõi gian trần
Ngà gương xám mịt sầu mơ điệp
Ngọc nét thiu nhàu úa mộng vân
Xa thẳm ái mòn phai huyễn dạng
Lặng hờ duyên tản lặng nguyền thân
Hoà minh vỡ ước trời tan lạc
Nhoà tủi lệ thơ nuối Sở Tần

Tần Sở nuối thơ lệ tủi nhoà
Lạc tan trời ước vỡ minh hoà
Thân nguyền lặng tản duyên hờ lặng
Dạng huyễn phai mòn ái thẳm xa
Vân mộng úa nhàu thiu nét ngọc
Điệp mơ sầu mịt xám gương ngà
Trần gian cõi luyến lời đau vọng
Xuân sắc nghẹn hờn nhuỵ dỗi hoa