Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 28/05/2016 10:10, số lượt xem: 494

Mong đợi hết rồi nhạt nợ duyên
Tác tan lìa phận tủi hờn quyên
Lòng xơ xác rũ chiều hoen thệ
Dạ thẫn thờ đau buổi lạc nguyền
Trông bợt sắc tình chao mộng bướm
Thẫm sầu hương ái rã đời uyên
Đông triền quạnh buốt tim gầy guộc
Dòng cảm biệt thương rệu rã thuyền

Thuyền rã rệu thương biệt cảm dòng
Guộc gầy tim buốt quạnh triền đông
Uyên đời rã ái hương sầu thẫm
Bướm mộng chao tình sắc bợt trông
Nguyền lạc buổi đau thờ thẫn dạ
Thệ hoen chiều rũ xác xơ lòng
Quyên hờn tủi phận lìa tan tác
Duyên nợ nhạt rồi hết đợi mong

Thuận nghịch độc