Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 12/03/2019 11:27, số lượt xem: 224

Hẹn trầu cau
Cần chi giàu
Nhiều con cháu
Vững mai sau.

Rước thuyền tàu
Ao trắng phau
Cô dâu kháu
Chú rễ làu.

Nắm tay nhau
Lướt qua bàu
Vào nơi náu
Hiệp cẩn mau.
………
Tình úa nhàu
Dạ cuồng đau
Tim rỉ máu
Mộng phai màu.