Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/08/2020 21:30, số lượt xem: 134

Người yêu thuở ấy vội thay lời
Kỷ niệm xa mù nuối tiếc ơi
Ước cũ lìa ê chề giữa dạ
Đìu hiu cảnh vật đắm xưa rời
Thôi rồi biếc ngãi mùa thương lộng
Đã hết ngây tình quãng nhớ vơi
Thảng thốt nghe lòng rên khắc khoải
Từ nay cách biệt ngút phương trời
*
Từ nay cách biệt ngút phương trời
Níu lại mê tình cũng rạn vơi
Cứ tưởng mầm thương hoài đượm vẫy
Nào hay nỗi nhớ mãi xa rời
Chia lòng hỡi gối chăn ngùi hận
Trí não đau hờn tiếc mộng ơi
Bóng đổ chiều nghiêng sầu quạnh hắt
Người yêu thuở ấy vội thay lời