Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2020 18:20, số lượt xem: 123

Phụ mẫu thâm tình biết mấy công
Đầy luôn hủ gạo kiếm bao đồng
Bơ phờ thể xác ngoài giông bão
Khắc khổ tâm hồn giữa biển sông
Dáng kiệt cho đàn thơ dậy ngát
Người xiêu để má trẻ thêm hồng
Nhiều đêm thảng thốt lời văng vẳng
Nghiệp lớn như trời có hiểu không

Nghiệp lớn như trời có hiểu không
Thầm ơn biếu tặng trái tim hồng
Đời cha chớp bể gầy ân núi
Kiếp mẹ mưa nguồn tạo phúc sông
Giáo dục nên người bao nghĩa thép
Rèn nuôi trỗ dáng vạn tâm đồng
Ghi lòng tạc dạ điều muôn thuở
Phụ mẫu thâm tình biết mấy công