Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/12/2021 20:41, số lượt xem: 47

Hãy dẹp mơ trùm chiếm biển Đông
Mà hay cãi cố kiểu giương mồng
Tào lao ngó bộ đâm lìa cổng
Tráo trở coi chừng nã vặt lông
Lũ Hán co vòi banh ảo mộng
Người Nam cả quyết vững tâm đồng
Đừng kêu rống tợn tầy ngan ngỗng
Nghĩ tới Ngô Quyền thuở nọ không

Nghĩ tới Ngô Quyền thuở nọ không
Thuyền quân Hán ngã rợp tên đồng
Ngày xưa rụt cổ tìm chui ống
Món cũ loa mồm nhảy chạm lông
Gặp gỡ người Nam chào sát cổng
Cù cưa nước Việt quẳng bươm mồng
Ôn nhiều lịch sử rồi ngoan sống
Hãy dẹp mơ trùm chiếm biển Đông