Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2021 16:52, số lượt xem: 93

Hè ươm dáng phượng thoảng mơ hồng
Rạng rỡ chao hình toả cuối sông
Đỏ thấm tim lòng khua quãng đượm
Ngời vương ngọn nắng khoả men bồng
Ân cần tuổi ngọc thơm lời ước
Ấp ủ duyên vàng vẹn cõi trông
Kỷ niệm dâng hồn loang biếc trỗi
Trường xưa bạn cũ ngát mê nồng

Trường xưa bạn cũ ngát mê nồng
Sách vở theo đời lịm đẫm trông
Nghĩa nhạc hôm nào loang nở thắm
Tình thơ dạo ấy thoả xao bồng
Hò khoan điệu nhỏ tràn chân bến
Hẹn ước trăng rằm toả ngõ sông
Quá vãng đan chùng len nhịp thở
Hè ươm dáng phượng thoảng mơ hồng