Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2021 07:59, số lượt xem: 94

Tâm buồn ủ xám khung trời hạ
Buổi học sau cùng khe khẽ nhá
Sách vở hoang tàn tựa lũ ma
Cô thầy lặng lẽ như vầng đá
Ve chuyền giã biệt réo sầu ca
Bụng nản từ ly dường cứa ngã
Kỷ niệm ơi hời mãi quấn ta
Chiều vương khắc khoải lèn đau dạ

Chiều vương khắc khoải lèn đau dạ
Tủi lặng chia lìa xô trí ngã
Nẻo ngọt đâu còn giữa tiếng ca
Thơ vàng chẳng nữa trong hồn đá
Tơi bời tựa cảnh áy nhàu da
Hụt hẫng như lòng queo sẩm lá
Rợp quãng sầu khơi buổi quái tà
Tâm buồn ủ xám khung trời hạ