Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/07/2020 14:27, số lượt xem: 145

Phả nụ trâm thề ươm quãng đắm
Phê ngời ngữ điệu chào hương đắm
Phi làn vũ khúc nhịp hừng say
Phụng cõi ân tình câu khoả đắm
Phúc hạnh quây quần lãng tử say
Phong trần giục giã hồng nhan đắm
Phương trời ái cảm lịm nồng say
Phượng nở vương lòng thơm trỗi đắm

Quỳnh hương phả mộng ngàn môi đắm
Quyện giữa cung Hằng muôn nẻo đắm
Quấn đượm tơ lòng ngả ngớn say
Quàng dâng vũ điệu triền miên đắm
Quyên hoà tiếng bổng rạng triền say
Quạt toả mùi thơm nồng cõi đắm
Quãng nhạc reo lừng khoả biếc say
Quan hà tửu nhập tim ngời đắm