Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/10/2020 12:35, số lượt xem: 118

Đêm dài dỗ thức nối lòng mơ
Ngóng mãi mùa xưa khúc vọng chờ
Thuyền kiếp lặng chan buồn phím nhạc
Bến đời thinh bạt xót dòng thơ
Duyên tàn chịu điếc trời hoang lịm
Mộng vỡ đành ngơ đất nhạt mờ
Hiên bóng cheo người nghe mặn chát
Đêm dài dỗ thức nối lòng mơ

Mơ lòng nối thức dỗ dài đêm
Chát mặn nghe người chao bóng hiên
Mờ nhạt đất ngơ đành vỡ mộng
Lịm hoang trời điếc chịu tàn duyên
Thơ dòng xót bạt thinh đời bến
Nhạc phím buồn chan lặng kiếp thuyền
Chờ vọng khúc xưa mùa ngóng mãi
Mơ lòng nối thức dỗ dài đêm