Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/10/2020 14:33, số lượt xem: 139

Tan nát tim lòng đắng mãi khơi
Người đi xa biệt cuối chân trời
Niềm đau rát dạ niềm đau hỡi
Nỗi tủi loang hồn nỗi tủi ơi
Phím mộng hôm nào toang giữa thế
Giấc yêu thuở nọ nát trong đời
Vàng xưa nhạt sắc hồn chao chựng
Hương lửa mặn nồng đã vỡ rơi

Hương lửa nồng nàn đã vỡ rơi
Còn chi mơ ước giữa khung đởi
Tàn đêm giá rét ngùi xa hỡi
Cuối nẻo băng hà lạnh ngút ơi
Đau hỡi sao đành đau hỡi ái
Nghiệt chi lắm vậy nghiệt chi trời
Mình ta ngồi nuối mùa thơm lạc
Tan nát tim lòng đắng mãi khơi