Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 14/10/2017 13:44, số lượt xem: 339

Vàng trăng xoải cánh lịm loang thềm
Thoả mãn chi bằng một khắc chêm
Thể lụt hồn xơ đờ đẫn nếm
Đầu toang trí vỡ ngẩn ngơ mềm
Tùm lum ái cảm tèm lem chiếm
Rộn rã mơ hồ phảng phất niêm
Trở dạ rêm người sao mãi kiếm
Tim thề nhảy loạn mỗi hằng đêm

Tim thề nhảy loạn mỗi hằng đêm
Vẫn cứ trông về một rẻo niêm
Lả hết tâm lòng khan dạ hiếm
Hoài viêm cổ họng nát thân mềm
Mà sao cõi ấy mơ màng nếm
Để khiến hoan này rạng rỡ chêm
Nhấp nhỏm ra vào tâm mãi niệm
Vàng trăng xoải cánh lịm loang thềm

Liên hoàn – Ngũ độ thanh - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm