Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/01/2021 00:28, số lượt xem: 116

Chuẩn xác dàn quân vạch kế tròn
Tung hoành chiến mã quyết tràn non
Tiền xe đột kích gươm bùng tợn
Hậu pháo vần xoay súng nổ giòn
Ghểnh sĩ yên lòng ta hiến rượu
Canh lầu ổn dạ tượng mài son
Ngàn năm một thuở đâm đầu tốt
Tướng giật mình la nhẹ kẻo mòn   

Tướng giật mình la nhẹ kẻo mòn
Xiêu thành pháo giã nát lầu son
Trường xa ủi lướt tèm lem rạc
Kỵ mã nhào đâm ngất ngưởng giòn
Hết dịp chàng voi ngừa dưới hẻm
Tiêu thời chú sĩ giữ đầu non
Màn hai tốt đỏ âm thầm xáp
Chuẩn xác dàn quân vạch kế tròn