Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 12:05, số lượt xem: 87

Khơi vút tượng kỳ cuộn bão phong
Khởi xe rồ mạnh áp biên phòng
Bơi đầu mã vượt luôn nhìn ngóng
Đợi tốt chân bừng mãi ước mong
Vơi tửu dốc bình voi xướng giọng
Xới mưu dùng liệu sĩ bung lòng
Trời rung pháo nổ lầu tan lọng
Chơi mãn trận đồ lột bướm ong

Ong bướm lột đồ trận mãn chơi
Lọng tan lầu nổ pháo rung trời
Lòng bung sĩ liệu dùng mưu xới
Giọng xướng voi bình dốc tửu vơi
Mong ước mãi bừng chân tốt đợi
Ngóng nhìn luôn vượt mã đầu bơi
Phòng biên áp mạnh rồ xe khởi
Phong bão cuộn kỳ tượng vút khơi