Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2021 17:02, số lượt xem: 160

Sử sách ngùi thương mãi luận bàn
Vương Đà* ác hiểm vợ chồng tan
Đau lòng ngọc nữ oan tình biển
Khổ trí trùng dương lỡ mộng ngàn
Nghiệt ngã chìm sâu ngoài thẳm xoắn
Tơi bời khóc biệt giữa mù chan
Mờ tham há kể nguyền phu phụ
Dấu ngỗng** lần theo lệ rỏ tràn

Dấu ngỗng lần theo lệ rỏ tràn
Đâu dè giữa nước hận tình chan
Sau nàng giặc đuổi đầy binh lính
Trước mã thần kêu chọn biển ngàn
Chiến luỹ  kinh thành chao đảo rụi
Sơn hà xã tắc nghẹn ngào tan
Làn gươm nghiệt ác đời xuân thảm
Sử sách ngùi thương mãi luận bàn

*Triệu Đà
**Mỵ Châu rắc lông ngỗng làm dấu để Trọng Thuỷ tìm theo.