Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/10/2018 14:44, số lượt xem: 320

Trăng thề sạm ánh khoả hồn ta
Quá vãng người ơi chẳng chịu nhoà
Của những hôm trời biêng biếc lộng
Trong chiều nắng biển mịt mờ xa
Tình chao đảo mộng loang ngời tiếng
Sắc lả lơi hồn xoã lịm ca
Tưởng sẽ miên trường du ái lạc
Dè đâu huyễn hoặc cứ như là

Dè đâu huyễn hoặc cứ như là
Để những khuya buồn bặt tiếng ca
Hỡi ngọt ngào xưa còn có bổng
Hay chiều chuộng cũ sớm lìa xa
Làm cho kỷ niệm thành hoang phế
Cũng khiến nguyền ân trở nhạt nhoà
Mãi ước muôn đời câu thoả mộng
Trăng thề sạm ánh khoả hồn ta

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm