Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2021 23:41, số lượt xem: 85

Sai lời khiến lạc cõi lầm đong
Trái nẻo sầu thương nát vỡ lòng
Hoài dõi gió trăng mờ nuối vọng
Mãi tìm hương phấn nhạt tàn vong
Ai đày đoạ kiếp đau tình võng
Ái biệt biền duyên lỡ lệ dòng
Đài nguyệt úa khuya hờn phận mỏng
Phai nguyền dỗi luỵ thẫn thờ bông

Bông thờ thẫn luỵ dỗi nguyền phai
Mỏng phận hờn khuya úa nguyệt đài
Dòng lệ lỡ duyên biền biệt ái
Võng tình đau kiếp đoạ đày ai
Vong tàn nhạt phấn hương tìm mãi
Vọng nuối mờ trăng gió dõi hoài
Lòng vỡ nát thương sầu nẻo trái
Đong lầm bước lạc khiến lời sai