Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/01/2021 00:23, số lượt xem: 89

Chẳng Mẹ đời con hoài vấp ngã
U buồn vỡ sạm bên cành lá
Nào đâu dệt ấm thuở đông nhà
Cũng hết xua nồng khi lửa hạ
Nhớ quãng hiền thơm buổi nguyệt tà
Thương lần khổ cực ngày mưa khá
Van cầu nẻo phước lộng gần xa
Thoả ước người luôn nhàn cõi lạ

Nguồn thương nỡ bỏ về nơi lạ
Vẫn mộng bên người hương trổ khá
Vắng vẻ tim lòng những điệu ca
Đìu hiu trí não bao lần hạ
Lìa thân cõi thế bặt nương nhà
Rẽ nẻo cây mầm xơ cội lá
Thắc thỏm canh chầy giữa lệ sa
Đời con chẳng Mẹ hồn xiêu ngã