Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/01/2021 00:22, số lượt xem: 99

Vì đâu gió bão khiến rêm phồng
Để nuộc ân tình chợt rỗng không
Có phải thời gian dần bợt thắm
Làm cho hạnh phúc cũng phai nồng
Chia lìa mộng rã nghi ngờ đến
Thổn thức đêm về mải miết trông
Nuối mãi ngày nao đầy diễm tuyệt
Giờ đây rũ rượi cánh hoa hồng

Giờ đây rũ rượi cánh hoa hồng
Tội nẻo tâm tình khắc khoải trông
Đã hết hôm nào khoe mắt đẹp
Còn chi thuở ấy đượm môi nồng
Thời gian tán tỉnh hoài say khướt
Kỷ niệm la đà liệu nhớ không
Những lúc riêng mình luôn gặng hỏi
Vì đâu gió bão khiến rêm lồng